Wijziging mailadressen

Wijziging mailadressen

De mailadressen van de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn als volgt: Voorzitter@bdsv.nl Secretaris@bdsv.nl Penningmeester@bdsv.nl Dus vanaf heden alleen mailen naar @bdsv.nl. Indien je de laatste periode een mail heb gestuurd en nog geen reactie heb...
Jaarvergadering afgelopen dinsdag

Jaarvergadering afgelopen dinsdag

Afgelopen dinsdag 12 september vond weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Zoals elk jaar werden de ontwikkelingen binnen de vereniging besproken en de cijfers toegelicht. We mochten als vereniging in meerdere opzichten terugkijken op een heel mooi jaar....
Jaarvergadering – dinsdag 12 september

Jaarvergadering – dinsdag 12 september

De jaarlijkse jaarvergadering staat gepland voor dinsdag 12 september, aanvang 20.00 uur. Vergaderstukken zijn via de mail bij de leden aangeboden. Niet ontvangen? Neem dan contact met secretaris Marcel Janssen, secretaris@bdsv.com