BARNEVELD Tijdelijk gebruik van een ruimte in jongerencentrum Villa 29 aan de Gasthuisstraat in Barneveld biedt een adequate oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Barneveldse Dam- en Schaakvereniging (BDSV). Dat stelt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders. De locatie is beschikbaar en de huurkosten zijn nagenoeg vergelijkbaar met de huidige kosten van de ruimte aan de Churchillstraat.

Dat meldt het college in een memo aan de Barneveldse gemeenteraad, nadat raadsleden twee weken geleden tijdens een commissievergadering om opheldering vroegen over de stand van zaken. De BDSV is nu gehuisvest aan de Churchillstraat, maar de gemeente heeft de huur daarvan per 1 augustus opgezegd. Het pand moet na de zomervakantie gesloopt worden om ruimte te maken voor nieuwbouw van de Ds. J. Fraanjeschool.

De Villa is volgens het college een goede optie voor een tijdelijk onderkomen. Aandachtspunt is dat de BDSV hier geen onderverhuurinkomsten meer heeft, maar er ligt volgens het college een ambtelijk voorstel voor een tegemoetkoming. In het memo merkt het college op dat de vereniging zelf het jongerencentrum niet als gelijkwaardig alternatief ziet, vanwege de logistieke hobbel met betrekking tot het klaarzetten en de opslag van tafels en stoelen en het feit dat de locatie zo´n zeven keer per jaar niet beschikbaar is. Volgens het college zijn die problemen oplosbaar.

Sinds begin mei zijn ook enkele andere alternatieve tijdelijke locaties onderzocht, zoals het Schaffelaartheater, de Immanuelkerk, het Pluimveemuseum en het bedrijfsrestaurant in het gemeentehuis. Morgen vindt een nieuw overleg tussen wethouder Didi Dorrestijn en de BDSV plaats, om het huisvestingsprobleem te bespreken. Inmiddels is volgens het college een onderzoeksbureau gestart met een studie naar een structurele oplossing. De verwachting is dat dit bureau medio november met een rapport komt.

De Barneveldse fractie Lokaal Belang meldde gisteren plannen te hebben om vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in te dienen voor uitstel van de sloop van het pand aan de Churchillstraat. Dit om te voorkomen dat de BDSV over drie weken zonder huisvesting komt te zitten.

Bron: Barnevelse Krant