Afgelopen maandag 7 november heeft er weer een bestuursvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering (zoals ook gemeld op de ledenvergadering) is er gesproken over de taakverdeling binnen het bestuur.
Zoals bij jullie bekend, zijn eind van het seizoen de voorzitter Rijk van den Bosch en secretaris Marcel Janssen periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Bij de herverkiezing heeft de ledenvergadering al aangegeven dat het niet verstandig als de voorzitter en de secretaris tegelijkertijd aftreden.

Vandaar dat we blij zijn dat bestuurslid Ed Blankenstijn bereid is om de voorzittershamer van Rijk weer over te nemen. 7 jaar geleden was dat namelijk andersom. Via deze weg willen wij Rijk bedanken voor alles wat hij als voorzitter heeft mogen betekenen voor onze vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering in 2017 zullen we hier ongetwijfeld nog aandacht aan besteden. Rijk blijft het verdere seizoen bestuurslid van onze mooie schaak- en damvereniging.

We willen Ed veel succes wensen als voorzitter van onze vereniging. Als bestuur hebben we het volste vertrouwen in Ed als nieuwe voorzitter van BDSV.