Afgelopen woensdagavond was een bijzondere avond voor onze vereniging. Nog nooit werd onze vereniging zo uitvoerig besproken tijdens een politieke vergadering. Tijdens de bespreking van de kadernota 2018 werd onze naam en ons initiatief veelvuldig genoemd en aangehaald in de inbreng van de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen. Een groot gedeelte van de vergadering is terug te zien op de website van de Gemeente Barneveld. Helaas was er een storing en zijn enkele stukken (helaas) nog niet beschikbaar. Hieronder volgt een korte toelichting over wat er is besproken en hoe en waar u dit terug kunt zien.

De uitzending is hier online te terug te zien.

Inbreng BDSV
Wij kregen de gelegenheid om aan het begin van de vergadering ons initiatief kort aan de gemeenteraad toe te lichten. Henrie van Beusekom heeft dit namens BDSV gedaan, en dat is terug te zien in de online uitzending vanaf minuut 13.

Inbreng politieke partijen
Verschillende partijen hebben tijdens hun spreektijd ons initiatief voor een Denksportcentrum genoemd, en hun mening erover gegeven. Hieronder is het op een rijtje gezet, inclusief de tijd in de uitzending waar het te zien is:
Bij minuut 38.30 – Pro98
Bij 1 uur 19 minuten – Burger Initiatief
Bij 1 uur 40 minuten – Christen Unie
Bij 2 uur 05 minuten – CDA
Bij 2 uur 21 minuten – VVD (en indiening motie)

Zoals jullie bij het laatste fragment hebben gehoord is er een mooie motie ingediend. Deze motie is door meerdere partijen ondertekend. Tijdens haar spreektijd in de vergadering heeft onze wethouder gereageerd op onze brief en de motie. Ze gaf aan dat we iets te voorbarig waren en dat er nog geen knopen zijn doorgehakt als het gaat om de bestemming van onze huidige locatie. Een van de partijen heeft hier direct op ingespeeld en aangegeven dat de huidige locatie echt niet meer voldoet aan de eisen van denksport. We kregen in ieder geval direct de handreiking van de wethouder dat ze samen met ons wil kijken naar een passende oplossing, maar het initiatief voor het ontwikkelen wel ligt bij ons als vereniging. Uiteindelijk is er aan het einde van de avond gestemd over deze motie. De motie werd met algemene stemmen aangenomen! Positief is, dat in deze motie ook is opgenomen dat er een oplossing moet komen, voordat ons gebouw gesloopt gaat worden.

Als bestuur zijn we trots op het behaalde resultaat. We zien uit naar goede gesprekken met de Gemeente Barneveld. De komende tijd zal de huisvestingcommissie zich buigen over de volgende stappen.

We hebben in een korte tijd veel aandacht gekregen en ook in de krant van vandaag stond weer een mooi artikel!