Het Pluimveemuseum lijkt het meest kansrijk als tijdelijke locatie voor de Barneveldse Dam- en Schaakvereniging (BDSV). Museumleiding en de vereniging zijn allebei enthousiast over deze plek en deze wordt de komende periode verder onderzocht.

De vereniging moet per 1 augustus vertrekken uit haar huidige onderkomen aan de Churchillstraat: de ds. J. Fraanjeschool. Die wordt gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. De afgelopen maanden zochten gemeente en vereniging naar een tijdelijke plek. Die is tot op heden echter nog niet gevonden.

Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond bleek het enthousiasme vanuit de gemeenteraad voor het Pluimveemuseum groter dan de ruimte die het college deze week nog het meest kansrijk achtte: jongerencentrum Villa 29. De vereniging kwam, met hulp van de ChristenUnie- en de Burger Initiatief-fractie, in contact met de museumleiding. Die stond niet onwelwillend tegenover de komst van de denksportclub. ,,Beide partijen zijn hier enthousiast over”, zei ChristenUnie-raadslid Henk Wiesenekker. ,,Deze optie is zeer kansrijk.”

,,Dit lijkt inderdaad een leuke nieuwe oplossing te zijn”, sprak BI-fractievoorzitter Judith van den Wildenberg. ,,Het geeft maar weer aan dat je soms ‘out-of-the-box moet denken. Zou er een maandje uitstel kunnen komen zodat beide partijen tot overeenstemming kunnen komen?”, vroeg zij in de richting van wethouder Didi Dorrestijn.

Die gaf aan dat hier waarschijnlijk nog wel tot 1 september de tijd is en de school voor die tijd nog niet wordt gesloopt. ,,Ik ga nog even na of er misschien nog wat meer rek in zit. Maar de Fraanjeschool heeft wel een nieuw gebouw nodig en dat traject willen we niet naar achteren schuiven.” Ze erkende dat het Pluimveemuseum een mooie tijdelijke oplossing zou kunnen zijn. De motie die Lokaal Belang indiende om de opzegging van de huur van het huidige verenigingsonderkomen op te schorten om te voorkomen dat de club zonder huisvesting komt te zitten, haalde het niet. De overige fracties vonden dat er nog genoeg tijd is om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen.

Ook BDSV-secretaris Marcel Janssen ziet het Pluimveemuseum als een prima plek voor zijn vereniging. ,,Wij zijn enthousiast over de praktische mogelijkheden. Er hebben nog niet veel gesprekken plaatsgevonden, maar de gesprekken die er wel zijn geweest, zijn erg positief verlopen. Het zou heel fijn zijn als we eruit komen.”

Gelijktijdig met de zoektocht naar een tijdelijke locatie, wordt er een nieuw onderzoek uitgevoerd naar een structurele oplossing. Hiervoor is een onderzoeksbureau in de arm genomen die waarschijnlijk in november met een rapport komt.

Bron: Barneveldse Krant