Beste leden van BDSV,

De regering heeft aanvullende maatregelen getroffen met betrekking tot het coronavirus. In verband daarmee hebben de KNSB en de KNDB alle activiteiten tot en met 6 april afgelast. Deze bonden adviseren de schaak- en damverenigingen ook alle activiteiten tot en met 6 april te laten vervallen, ook als er minder dan 100 personen deelnemen. Het bestuur van BDSV heeft besloten dit advies op te volgen.

Dit houdt in dat de interne en externe wedstrijden voor de jongeren en senioren tot 6 april vervallen. We verwachten dat jullie begrip hebben voor deze beslissing.

Het bestuur volgt het advies om tot 6 april dammen en schaken te staken. Indien hier verandering in komt, houden we u op de hoogte.

Namens het bestuur van BDSV, een hartelijke groet,

Kees Hendriksen secretaris BDSV